Radioreaktywacja 2018 - Regulamin

REGULAMIN Zawodów Radioreaktywacja 2018

CEL
Celem Zawodów Krótkofalarskich Radioreaktywacja 2018 jest propagowanie krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez organizowanie lekcji otwartych według programu RadioReaktywacja. Ponadto celem zawodów jest popularyzacja Programu RadioReaktywacja w środowiskach krótkofalarskich zainteresowanych przekazywaniem naszego hobby młodym pokoleniom.

ORGANIZATOR
Zawody są przedsięwzięciem organizowanym przez zespół inicjatywny krótkofalowców Radioreaktywacja.

WARUNKI
1. Terenowe i ogólnopolskie kluby krótkofalowców PZK, kluby krótkofalowców nie zrzeszone, bądź istniejące przy innych stowarzyszeniach (instytucjach) przystępują do współzawodnictwa na zasadach dobrowolności. W zawodach nie będą klasyfikowane lekcje prowadzone przez członków Kapituły.
2. Warunkiem klasyfikacji w zawodach jest przeprowadzenie minimum 3 lekcji według programu RadioReaktywacja w szkołach lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Dla zaliczenia lekcji do klasyfikacji konieczne jest, aby zostały zrealizowane 3 podstawowe elementy programu, zawarte w konspektach lekcji zespołu inicjatywnego RadioReaktywacja:
- prezentacja historii powstania radia w oparciu o doświadczenia fizyczne
- przeprowadzenie zabaw / konkursów tematycznych z udziałem dzieci
- przeprowadzenie pierwszych łączności pomiędzy dziećmi, a krótkofalowcami z wykorzystaniem radiostacji KF i znaku wywoławczego klubowego.
4. Kolejnym warunkiem klasyfikacji w zawodach jest przesłanie informacji o lekcji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Przesłana informacja winna zawierać:
- wykaz łączności w formie dowolnego pliku tekstowego, jak dla zgłoszeń na dyplom itp.
- kopię pozwolenia radiowego wykorzystanej radiostacji klubowej
- krótki tekst informacji prasowej o przeprowadzonej lekcji
- minimum 5 fotografii z przebiegu lekcji

KATEGORIE ZAWODÓW RADIOREAKTYWACJA 2018
W tej edycji konkursu jest tylko jedna kategoria dla klubów zrzeszonych w PZK i dla wszystkich pozostałych

CZAS TRWANIA ZAWODÓW RADIOREAKTYWACJA 2018
Zawody trwają od 16.11 2017 do 05.09.2018

PUNKTACJA
- Za każdą zrealizowaną lekcję w nowej szkole lub placówce opiekuńczo-wychowawczej zespół otrzymuje 4 punkty.
- Za następną lekcję w tej samej szkole (placówce) zespół otrzymuje 2 punkty
- Za każdą publikację do każdej z lekcji w mediach ogólnopolskich nie branżowych zespół otrzymuje 2 punkty
- Za publikację z lekcji w Komunikacie Sekretariatu ZG PZK lub w mediach regionalnych , lub branżowych, zespół otrzymuje maksymalnie 1 punkt łącznie.

W sytuacji gdy dwa kluby zdobędą jednakową liczbę punktów, o zwycięstwie decyduje jakość i skuteczność przygotowanych kampanii informacyjnych
odbywających się po przeprowadzonych lekcjach.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
Za I, II i III miejsca zespół  otrzymuje papierowy dyplom pamiątkowy.
Za zdobycie pierwszego miejsca zwycięzcy otrzymają nowy fabryczny 100 watowy transceiver KF

Transceiver został ufundowany wysiłkiem wolontariuszy w roku 2016. Edycja zawodów Rardioreaktywacja 2017 nie została rozstrzygnięta z powodu nie spełnienia warunków konkursu. Kluby które zgłosiły swoją aktywność nie miały wymaganych 3 zrealizowanych lekcji. W związku z powyższym kapituła zawodów przekazała transceiver na kolejną edycję zawodów.

Kluby, które wygrały pierwszą nagrodę w poprzednich edycjach konkursu tj. SP3PDK oraz SP9KTK nie mogą ubiegać się o kolejną pierwszą nagrodę w kolejnych edycjach. Oczywiście z radością przyjmiemy każdy wynik kontrolny.


KOMISJA SĘDZIOWSKA
Powołuje się 3 osobową Kapitułę Zawodów RadioReaktywacja 2018, w skład której wchodzi co najmniej
jedna osoba z zespołu inicjatywnego grupy RadioReaktywacja.
Do obowiązków i uprawnień Kapituły Zawodów należy: weryfikacja wyników punktowych uzyskiwanych przez zespoły klasyfikowane, ostateczna interpretacja regulaminu Zawodów, udzielanie informacji i wyjaśnień wszelkich kwestii związanych z Zawodami.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
Wyniki Zawodów RadioReaktywacja 2018 będą ogłaszane podczas zjazdu w Burzeninie  we wrześniu 2018 r.
Decyzje Kapituły Zawodów są niezawisłe, wiążące i ostateczne. Decydując się na przystąpienie do Współzawodnictwa akceptujesz jego regulamin.


INFORMACJE DODATKOWE

Zbiórka funduszy na nagrodę
Fundusze na nagrodę główną konkursu zbierane są w internetowej zbiórce na konto:
Paweł Włodarczyk i Tomasz Zagóra
eKonto - Radioreaktywacja
nr konta: 11 1140 2004 0000 3002 7606 4978

Jak wpłacać?
Jak wpłacać?

Nr Konta:
Paweł Włodarczyk i Tomasz Zagóra
eKonto - Radioreaktywacja
11 1140 2004 0000 3002 7606 4978
w tytule przelewu proszę wpisać imię i znak wywoławczy (jeśli posiadasz)
dopisek: "Zawody RR 2017"

Jeśli ktoś chce być anonimowy proszę to wpisać przy przelewie.

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Zawody RR Zawody RR 2018