Zawody Radioreaktywacja 2016

Sample Image

Dziękujemy za udział w Zawodach

Radioreaktywacja 2016

 

Ogłoszenie wyników


Witajcie serdecznie.
W sobotę 10 września obyło się spotkanie komisji Zawodów  w składzie:
Tomasz Zagóra SP5PY
Bogdan Zdaniak SP5WA
Paweł Dziurkowski SQ5PPR
Paweł Włodarczyk SQ5STS

Komisja zapoznała się z przedstawionymi zgłoszeniami oraz ogłosiła zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajął klub SP9KTK – 7 Realizacji w tym jedna nieklasyfikowana
Drugie miejsce zajął klub SP3PLV - 4 realizacje
Trzecie miejsce zajął klub SP5YAM – 4 realizacje

Główna nagroda transceiver KF została wręczona podczas Zjazdu Technicznego w Burzeninie.
Dyplomy zostaną wysłane do klubów ciągu najbliższego miesiąca.
Serdecznie Gratulujemy Zwycięzcom

Ponadto komisja ustaliła:
W zawodach brało udział 6 klubów.
Łącznie zrealizowano 24 lekcje
Około pół tysiąca dzieci mogło zapoznać się z naszym hobby.
Około 25 dzieciaków trafiło do klubów krótkofalarskich, tj. Co 20 dziecko z naszej akcji.

Komisja Zawodów ustaliła, że kolejna edycja 2017 zostanie ogłoszona dopiero wówczas
gdy uda się pozyskać strategicznych partnerów dla realizacji naszego projektu.
Zapraszamy serdecznie organizacje i firmy do wsparcia naszego przedsięwzięcia.

Komisja Zawodów oraz Cały zespół Radiorekatywacji chcielibyśmy najserdeczniej podziękować
wszystkim darczyńcom, krótkofalowcom oraz życzliwym nam przyjaciołom w tym firmie ERCOMER
za wsparcie finansowe i udział w zbiórce internetowej. Bez Was nie bylibyśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu.
Dziękujemy, Dziękujemy, Dziękujemy!

 

klub ilość zrealizowanych lekcji punkty za lekcję punkty za informację ogólnopolska punkty za informację branżowa/lokalna  suma    
informacje dodatkowe
SP9KTK 7 20 12 8 40 jedna lekcja nieklasyfikowana z powodu uczestnictwa członków SP5PRF
SP3PLV 4 16 2 3 21  
SP5YAM 4 10 8 2 20  
SP7PGK 4 14 0 0 14  
SP7PB 2 6 4 2 12  
SP5PRF 4 nk nk nk nk Klub nieklasyfikowany, organizator konkursu

 

 

Druga edycja konkursu

W Burzeninie odbyła się ceremonia wręczenia nagród.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 2016

CEL
Celem Zawodów Krótkofalarskich Radioreaktywacja 2016 jest propagowanie krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez organizowanie lekcji otwartych według programu RadioReaktywacja. Ponadto celem zawodów jest popularyzacja Programu RadioReaktywacja w środowiskach krótkofalarskich zainteresowanych przekazywaniem naszego hobby młodym pokoleniom.

ORGANIZATOR
Zawody są przedsięwzięciem organizowanym przez zespół inicjatywny krótkofalowców Radioreaktywacja.

WARUNKI
1. Terenowe i ogólnopolskie kluby krótkofalowców PZK, kluby krótkofalowców nie zrzeszone, bądź istniejące przy innych stowarzyszeniach (instytucjach) przystępują do współzawodnictwa na zasadach dobrowolności. W zawodach nie będą klasyfikowane lekcje prowadzone przez członków Kapituły.
2. Warunkiem klasyfikacji w zawodach jest przeprowadzenie minimum 3 lekcji według programu RadioReaktywacja w szkołach lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Dla zaliczenia lekcji do klasyfikacji konieczne jest, aby zostały zrealizowane 3 podstawowe elementy programu, zawarte w konspektach lekcji zespołu inicjatywnego RadioReaktywacja:
- prezentacja historii powstania radia w oparciu o doświadczenia fizyczne
- przeprowadzenie zabaw / konkursów tematycznych z udziałem dzieci
- przeprowadzenie pierwszych łączności pomiędzy dziećmi, a krótkofalowcami z wykorzystaniem radiostacji KF i znaku wywoławczego klubowego.
4. Kolejnym warunkiem klasyfikacji w zawodach jest przesłanie informacji o lekcji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Przesłana informacja winna zawierać:
- wykaz łączności w formie dowolnego pliku tekstowego, jak dla zgłoszeń na dyplom itp.
- kategorię uczestnictwa, w której startuje dana drużyna
- kopię pozwolenia radiowego wykorzystanej radiostacji klubowej
- krótki tekst informacji prasowej o przeprowadzonej lekcji
- minimum 5 fotografii z przebiegu lekcji

KATEGORIE ZAWODÓW RADIOREAKTYWACJA 2016
W tej edycji konkursu jest tylko jedna kategoria dla klubów zrzeszonych w PZK i dla wszystkich pozostałych

CZAS TRWANIA ZAWODÓW RADIOREAKTYWACJA 2016
Zawody trwają od 01.09 2015 do 10.09.2016

PUNKTACJA
- Za każdą zrealizowaną lekcję w nowej szkole lub placówce opiekuńczo-wychowawczej zespół otrzymuje 4 punkty.
- Za następną lekcję w tej samej szkole (placówce) zespół otrzymuje 2 punkty
- Za każdą publikację do każdej z lekcji w mediach ogólnopolskich nie branżowych zespół otrzymuje 2 punkty
- Za publikację z lekcji w Komunikacie Sekretariatu ZG PZK lub w mediach regionalnych , lub branżowych, zespół otrzymuje maksymalnie 1 punkt łącznie.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
Za I miejsca zespół otrzymuje dyplom pamiątkowy w formie witrażu szklanego z wytrawionym znakiem zespołu (stacji). Za zdobycie II i III miejsca w każdej kategorii zespół otrzymuje papierowy dyplom pamiątkowy.

UWAGA ! za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii zwycięski zwycięzcy otrzymają nowy fabryczny 100 watowy transceiver KF*
*w sytuacji gdy nie uda się zebrać całości kwoty komisja przekaże wszytkie fundusze zebrane na ten cel.

KOMISJA SĘDZIOWSKA
Powołuje się 3 osobową Kapitułę Zawodów RadioReaktywacja 2016, w skład której wchodzą:
1 osoba z zespołu inicjatywnego grupy RadioReaktywacja,
2 krótkofalowców nie związanych bezpośrednio ze strukturami organizatora
Do obowiązków i uprawnień Kapituły Zawodów należy: weryfikacja wyników punktowych uzyskiwanych przez zespoły klasyfikowane, ostateczna interpretacja regulaminu Zawodów, udzielanie informacji i wyjaśnień wszelkich kwestii związanych z Zawodami.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
Wyniki Zawodów RadioReaktywacja 2016 będą ogłaszane podczas zjazdu w Burzeninie  we wrześniu 2016 r.
Decyzje Kapituły Zawodów są niezawisłe, wiążące i ostateczne. Decydując się na przystąpienie do Współzawodnictwa akceptujesz jego regulamin.


INFORMACJE DODATKOWE

Zbiórka funduszy na nagrodę
Fundusze na nagrodę główną konkursu zbierane są w internetowej zbiórce na konto:
Paweł Włodarczyk i Tomasz Zagóra
eKonto - Radioreaktywacja
nr konta: 11 1140 2004 0000 3002 7606 4978

Jak wpłacać?
Konto obsługuje wpłaty na dwie imprezy: Zawody Radioreaktywacja 2016 oraz Konkurs Radio dla Radioreaktywacji
RADAR. Każdy przelew na konto powinien zawierać informację czego dotyczy i znak krótkofalowca, jeśli osoba
wpłacająca taki posiada, np.: Wpłata od SO5XXX na zawody RR i Konkurs RADAR 50%/50%
co oznacza, że kwotę podzielimy pomiędzy dwa przedsięwzięcia. Jeśli ktoś chce być anonimowy proszę to dopisać przy
przelewie. Bieżący stan zbiórki publikowany będzie na stronie internetowej Radioreaktywacji.
Zapraszamy do udziału w zbiórce.

 

 

 

Pierwsza edycja konkursu

Jak już wiecie, zakończyła się pierwsza edycja Radio Reaktywacja Contest.
Zwycięzcami zostały kluby SP3PDK i SP5YAM.
Na ŁOŚ-u odbyła się ceremonia wręczenia nagród.

 

Jesteś tutaj: Home Zawody RR Zawody RR 2016